21.5.05

Localismo e galeguismo

Onte asistín á conferencia que deu Anxo Quintana no clube Faro de Vigo. No pequeno debate xurdido ao final, alguén entre os asistentes fixo mención -ao meu entender facendo fincapé nunha óptica máis localista ca galega- á desatención que Vigo padeceu e padece por parte das administracións. (Acaso non é toda Galiza a que padece desatención?).
Quintana respostoulle, atinadamente, que o desenrolo de Vigo non é unha cuestión local, senon unha cuestión nacional. Da boa marcha de Vigo como cidade central da eurorrexión Galiza-Portugal, depende en boa parte a economía da Galiza toda.
Hoxe veño de rematar un libro interesante titulado Mater Dolorosa, do historiador español José Álvarez Junco. Trata dos avatares que viviu toda a construcción nacional española dende o escollido como fito fundacional: a bautizada como Guerra da Independencia, até o chamado desastre nacional do 1898; vemos así, contra o que indica o mito, que o nacionalismo español, o mesmo que todos os nacionalismos modernos, obedece a un proceso de criación intelectual parido e desenvolvido ao longo do século XIX, e non a unha abstracta vontade de unidade orixinaria, que se remonte aos escuros tempos dos visigodos.
Nalgúns dos poucos momentos en que Álvarez Junco fala dos outros nacionalismos estatais, di algunhas cousas -outras non tanto- razonables:

En el caso español, es especialmente elocuente el ejemplo gallego. Si el origen de las tensiones hubiera sido un fenómeno puramente étnico-cultural, elaborado por minorías literarias, el nacionalismo gallego tendría que haber sido tanto más fuerte que el catalán y el vasco: existía un territorio perfectamente delimitado, una lengua, incluso unos problemas sociales, alrededor de los "foros", que podían haberse presentado como producto de una situación de opresión colonial; y, desde luego, existió un Rexurdimento literario gallego comparable con la Renaixença catalana. Y, sin embargo, el galleguismo político, aunque nació, fue hasta muy tarde un fenómeno minoritario. A los ingredientes etno-culturales y al romanticismo literario hay que añadir, pues, otros factores [socioeconómicos].
(...)
Las diferencias de desarrollo económico existentes a comienzos del XIX se acentuaron de manera espectacular en el último cuarto de ese siglo. Las dos zonas industriales que se desarrollaron giraban en torno a dos grandes ciudades, únicas que podían competir con la capital política del Estado: Barcelona y Bilbao. Especialmente la primera, no sólo muy rica sino tan poblada como Madrid y bien conectada, al final del siglo con París, capital cultural de Europa. En el caso Bilbaíno, la gran ciudad fue ella misma producto del desarrollo minero y metalúrgico; la región estaba menos poblada y sus comunicaciones eran peores que las del área barcelonesa, pero la concentración de riqueza fue no menos espectacular y existía una conexión relativamente fácil con Londres, el centro financiero mundial.
(...)
La diferenciación fundamental, que convirtió al bizcaitarrismo en menos amenazador que el catalanismo durante muchas décadas, fue la carga rural y carlista de sus ideólogos, lo que hizo que los intelectuales vascos de primera magnitud tendieran a distanciarse del nacionalismo e instalarse en Castilla. En el caso gallego, no sólo faltó el desarrollo industrial que hubiera dado importancia y peso a las reivindicaciones de la región, sino que no hubo una ciudad de indiscutible primacía donde las élites intelectuales se reunieran y organizaran su enfrentamiento con Madrid; las élites descontentas, para colmo, tenían una válvula de escape al alcance de la mano, como era la emigración; con lo que el nacionalismo gallego, además de ser minoritario, nació en Madrid o en Buenos Aires.


Se ben é discutible iso de que o nacionalismo galego naceu exclusivamente en Madrid ou Bos Aires, sí acerta o autor na diagnose dalgunhas das eivas históricas que o noso país ten a respeito doutros lugares do Estado. Eivas estruturais, pero eivas modificables. Certamente non é só o factor cultural o que crea o conflito -ainda que de non existir o aglutinador da reivindicación cultural o conflito teríase desactivado antes- senon tamén o factor económico. Álvarez Junco fala da posibilidade que tería un nacionalismo galego forte de acudir ao tema dos foros para denunciar a situación colonial, sen se decatar -ou se cadra si se decatou- de que é precisamente a circunstancia que está a describir, o que constitúe o feito colonial galego: a marxinación da Galiza e polo tanto das súas élites, nese proceso de industrialización que agromaba a nivel estatal. Esa é a nosa diferenza fronte a outras zonas do estado, iso impediu a existencia dunha urbe representativa das demandas fronte ao estado central, que fortalecera ao nacionalismo galego. E iso explica -volvendo á conferencia de onte- moitas das carencias que vemos na actualidade.
Se cadra, xa non é o momento de aspirar a esa única grande cidade-temón, senon que o necesario é vertebrar esoutra cidade ininterrompida que vai dende o Douro até Ferrolterra; así e todo, a importancia da área metropolitana viguesa non é un tema exclusivamente de desenrolo local, a súa posición xeográfica e económica, fai que sexa aquí onde está en xogo a viabilidade futura de Galiza como país.
Por que senon as forzas máis centralizadoras e negadoras da cultura galega -o pacovazquismo sucursalista, os caciques das deputacións e a maioría dos medios de comunicación- tenden a exacerbar os conflitos entre o norte e o sur, entre cidades, ou entre eses estraños entes, produtos tamén do s.XIX, chamadas provincias?